O SYSTEMIE O FIRMIE CENNIK
  • Firma Simm Oprogramowanie powstała w lipcu 1993 roku.
  • 1994 rok - na zlecenie Agencji Obrotu Nieruchomościami ARG z Gdyni powstaje program Biuro wersja 1.0 dla sytemu DOS.
  • 1995 rok - program zostaje wybrany przez SPPON.
  • 1996 rok - pod patronatem SPPON powstaje pierwsza w Polsce Centralna Baza Danych. System umożliwiał wymianę ofert sprzedaży i wynajmu pomiędzy Biurami stowarzyszonymi w SPPON. Odbywała się ona za pośrednictwem modemu telefonicznego.
  • 1997 rok - powstaje Biuro dla Windows (Biurowin).
  • 2000 rok - wraz z rozwojem sieci Internet powstaje Internetowa Baza Danych Ofert Nieruchomości (IBDN).
  • 2002 rok - uruchomienie portalu www.pbon.pl.
  • Maj 2009 roku podpisanie listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami mającego prowadzić do nawiązania współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa w celu wzajemnej promocji.
  • Październik 2009 roku zakończenie testów sytemu Biurowin.NET oraz rozpoczęcie sprzedaży systemu.